Radnice v Kožlanech (čp. 135)

Kožlany - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: secese
historická epocha: novověk

Stručné představení

Radnice postavená v letech 1910 - 1911 stojí na místě starší barokní stavby místní záložny. Z té byly pro stavbu nové záložny použity části obvodového zdiva a sklepní prostory. Dnešní secesní budova je čtyřosá jednopatrová stavba se dvěma středními osami s ryzality zakončenými trojúhelníkovým štítem. Nad štítem se v poloviční výšce střechy tyčí věžička s lucernou. Místnosti uvnitř jsou až na dvě výjimky s plackovými klenbami plochostropé.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Radnice v Kožlanech (čp. 135)