Historické jádro vsi Jarov

Jarov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Cenný soubor roubené lidové architektury, početný je i soubor zděných hospodářských staveb.

Historie

Půdorys vesnice je středověkého založení, snad z přelomu 14. a 15. století, kdy byla vesnice znovu vysazena na zákupním právu. Jádrem vsi je svažitá náves, obklopená osedlostmi ze všech stran. Uvnitř prostoru návsi je dnes ještě druhotná chalupnická zástavba. Ve vsi je dochován cenný soubor roubené lidové architektury, početný je i soubor zděných hospodářských staveb. Od roku 1995 je Jarov zařazen mezi vesnické památkové zóny.

Fotografie

Historické jádro vsi Jarov