Venkovské usedlosti v Hůrkách (čp. 1, 2, 3, 5)

Hůrky - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Soubor hodnotných staveb ze starší generace lidové architektury Manětínska a severního Plzeňska z přelomu 18. a 19. století.

Historie

Na severozápadní straně návsi se dochoval soubor velice hodnotných staveb ze starší generace lidové architektury Manětínska a severního Plzeňska z přelomu 18. a 19. století. Čp. 1 je trojdílné roubené stavení se sedlovou střechou s přesahem. Štít domu je ve spodní polovině hrázděný, vrchol je vstřícně bedněný. Ke stavení patří také roubená stodola a zděné chlévy s půdním polopatrem. Z roku 1819 pochází typově podobné čp. 2 s trojdílnou dvoutraktovou dispozicí. U domu je chlév s výměnkem s obytným patrem a pilířová kolna. Čp. 3 má částečně dochovanou roubenou trojdílnou dispozici, sedlovou střechu s trámovým zápražím a bedněný štít

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.