Kaple sv. Jana Nepomuckého v Druztové

Druztová - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kaple sv. Jana Nepomuckého postavená v roce 1745 stavitelem Matějem Ondřejem Kondelem.

Historie

Jihovýchodně od staré návsi s rybníkem stojí barokní fara a přes silnici západně od ní kaple sv. Jana Nepomuckého, postavená v roce 1745 stavitelem Matějem Ondřejem Kondelem. Impuls k výstavbě kaple, která měla zastupovat příliš vzdálený farní kostel, dal druztovský farář Josef Václav Hrdý a celou akci schválila plzeňská městská rada s primátorem Petrem Pavlem Helfferem. Kaple je šestiboká centrální stavba krytá mansardovou střechou s lucernou. V nice nad vstupním portálem je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Na klenbě je v hvězdicovitém poli špatně zachovaná freska s anděly nesoucími ve věnci jazyk sv. Jana Nepomuckého. Hlavní oltář pochází z doby kolem poloviny 18. století, boční oltář sv. Martina je pozdější, stejně jako dřevěná kruchta nad vchodem z roku 1856.

Fotografie

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Druztové