Mohylové pohřebiště u Doubravy

Doubrava - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Asi 1 km jihovýchodně od Doubravy v poloze s pomístním názvem Za černým lesem se v lese nachází dobře zachovalé pravěké mohylové pohřebiště z doby halštatsko-laténské, obsahující asi 15 mohyl vysokých maximálně 1 m. Některé z nich jsou narušené amatérskými výkopy.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.