Venkovské usedlosti ve Starém Plzenci (čp. 29, 38, 73)

Starý Plzenec - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: klasicismus, historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Venkovský charakter dříve vzkvétajícího středověkého města prezentují některé zajímavé stavby lidové architektury Plzeňska.  

Historie

V blízkosti plzeneckého náměstí a též pod hradištěm Hůrka můžeme obdivovat některé zajímavé stavby venkovského baroka. Usedlost čp. 73 tvoří obytné stavení, jehož průčelní část je bohatě zdobena lisénami a pilastry a zakončena štítem. Po levé straně na dům navazuje klenutý vjezd do dvora datovaný do roku 1813, nad nímž trůní ozdobný štít. U vjezdu je situována sýpka. Dům je zřejmě v jádru barokní, upravovaný počátkem 19. a 20. století.

Nedaleko náměstí se nachází další památkově chráněný objekt, stavba čp. 38 je charakteristická obloukem zaklenutou bránou, která nejen obepíná vstup do dvora, ale především propojuje obytné stavení z pravé strany s hospodářskou částí nalevo. Původně barokní dům zdobí pozdně klasicistní průčelí.

Za zmínku stojí také přízemní domek čp. 29 pod Hůrkou na Malé Straně. Toto poměrně skromné stavení zaklenují trámové stropy a plackové klenby. V jeho blízkosti se nachází bývalá kovárna.

Ačkoli Plzenec řadou novodobých stavebních zásahů téměř pozbyl svou venkovskou atmosféru, přesto zde dodnes můžeme pozorovat některé vskutku zajímavé památky lidového stavitelství.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.