Historické jádro vsi Radčice

Radčice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Radčice se nachází na mírně zvýšené terase nad řekou Mží, severozápadně od historického jádra Plzně.

Historie

Stavební vývoj Radčic se koncetroval kolem trojúhelníkovité, průjezdní návsi a dále severně při komunikaci kolem prostoru, který snad sloužil jako druhá náves, což zřejmě souviselo právě z existencí několika radčických dílů během středověku. Po roce 1900 se zástavba začala šířit západním směrem, kde byly budovány méně nákladné domy i výstavnější vily. V roce 1943 shodila spojenecká letadla na Radčice několik bomb, což způsobilo nemalé škody, přesto však nejcennější jádro zůstalo zachováno a v roce 1995 si vysloužilo oprávněnou památkovou ochranu.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.