Kostel U Ježíška v Plzni-Východním předměstí

Plzeň-Východní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Malý barokní kostelík s netradičním zasvěcením vyniká především zajímavým postavením, neboť byl po celou dobu své existence v soukromých rukách.  

Historie

Kostel s oficiálním názvem Nejsvětějšího Jména Ježíš, pro nějž se vžilo neobvyklé označení U Ježíška, nechal ve 40. letech 18. století vystavět plzeňský lékař a primátor Petr Pavel Helffer. Podle Willenbergovy veduty města na místě této stavby býval kostelík již počátkem 17. století. Šlo spíše o drobnou kapličku s cimbuřím a jehlanovou střechou. Helffer zamýšlel využít kostelík jako rodinnou hrobku a za tím účelem pověřil Matěje Ondřeje Kondela, aby upravil jak vnější, tak vnitřní dispozici a podzemní část. Kondel rozšířil půdorys přístavbou obdélného prostoru u jižní strany, čímž původní kaple plnila funkci lodi a nový přístavek presbyteria. Exteriér pak Kondel esteticky dotvořil elipsovitě vypouklými bočními obvodovými stěnami a nad presbytářem vztyčil vížku. Ježíšek byl vysvěcen 1747, avšak již roku 1770 dostal nového majitele. Manželé Deblerovi vlastnili kostel jen šest let a posléze ho získal plzeňský zvonař Jakub Vilém Seitz, zeť zvonaře Pernera, právě díky jeho manželce se kostelík stal rodinným majetkem Pernerů, kteří na počátku 19. století, podobně jako předchozí majitelé, chtěli z podzemních prostor vytvořit místo svého posledního odpočinku. Za tím účelem bylo nezbytné sklepení vhodně rozšířit, což realizoval stavitel Antonín Barth. Již roku 1870 však na Pernery dolehla tíživá finanční situace a Ježíšek opět dostal nového majitele. Takté manželé Divíškovi následovali vzor předchozích vlastníků a spočinuli ve zdejší hrobce. Tou dobou však kostelík postupně upadal, až se ve 30. letech 20. století nacházel v katastrofálním stavu, posledním hřebíčkem do rakve bylo vyloupení kostelíka v roce 1933, to však zároveň přilákalo pozornost veřejnosti a Hanuš Zápal pověřen organizací na záchranu kostela U Ježíška upravil interiér i exteriér a dal zrestaurovat i cennou fresku malíře Františka Julia Luxe. V roce 1936 byla stavba vysvěcena.

Tou dobou byl Ježíšek stále v majetku Divíškových, kterým byl zabaven v roce 1948 a opětovně navrácen roku 1992. Poslední nezbytná oprava kostela probíhala od roku 2001.

Fotografie

Kostel U Ježíška v Plzni-Východním předměstí