Kostel sv. Mikuláše v Plzni-Východním předměstí

Plzeň-Východní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Barokní kostel sv. Mikuláše nedaleko Mikulášského náměstí vystavěný plzeňským měšťanem počátkem 15. století byl od roku 1414 obklopen hřbitovem, který se od konce 18. století stal jakýmsi plzeňským Slavínem.

Historie

Snad na místě starší svatyně dal plzeňský měšťan Vít Malíř, který v okolí vlastnil vinici, vystavět kostel, jenž nechal zasvětit sv. Mikuláši. V roce 1414 se pak podařilo získal od Václava IV. právo ke zřízení hřbitova v blízkosti kostela. Zpočátku se zde pohřbívala pouze chudina, ale po josefínských reformách se stal prestižní poslední destinací pro plzeňskou smetánku. V severní části hřbitova je pohřbený Josef Kajetán Tyl, kolem nějž pak přibyly hroby plzeňských divadelníků. Jeden z posledních významných pohřbů proběhl v roce 1900, kdy zde své poslední spočinutí našel Emil, rytíř Škoda.

Vlastní kostel prošel v průběhu let mnoha úpravami, nyní se jedná o dvoulodní, obdélnou stavbu s obdélným polygonálně zakončeným presbytářem. Zatímco na jižní straně přiléhá ke kostelu sakristie, severní část tvoří kaple sv. Anny. Hlavní vstup je ze severu portálem s rokokovou ornamentikou. Presbytář je sklenut křížovohřebínkovou klenbou na volutových konzolách, ostatní prostory jsou plochostropé. Interiér zdobí především raně barokní oltář sv. Michala datovaný snad k roku 1642. Během rekonstrukce kostela v roce 2012 pak byly odhaleny v presbytáři cenné malby. Kostel dnes slouží řeckým katolíkům.

Fotografie

Kostel sv. Mikuláše v Plzni-Východním předměstí