Josef Kajetán Tyl

Kostel sv. Mikuláše v Plzni-Východním předměstí
Barokní kostel sv. Mikuláše nedaleko Mikulášského náměstí vystavěný plzeňským měšťanem počátkem 15. století byl od roku 1414 obklopen hřbitovem, který se od konce 18. století stal jakýmsi plzeňským Slavínem.

Obchodní akademie v Plzni-Výchdodním předměstí (čp. 808)
Proslulé gymnázium na Mikulášském náměstí v Plzni bylo založeno z podnětu Josefa Strnada již v roce 1906. Budova II. české státní reálky, jak se ústav tehdy jmenoval, byla dostavěna až v roce 1914.

Prádlo
Obec Prádlo leží na řece Úslavě nedaleko Nepomuku. Najdeme zde několik zajímavých památek, především kostel Povýšení sv. Kříže. Další pamětihodnosti se nacházejí v blízkém okolí.