Západočeské muzeum v Plzni (čp. 357)

Plzeň-Vnitřní Město - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: historismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Nedílnou součástí plzeňského panorama je historizující budova Západočeského muzea vystavěná na břehu Radbuzy vedle františkánského kláštera koncem 19. století.

Historie

Město Plzeň rozhodlo již v roce 1888 o výstavbě reprezentativní budovy, která by poskytla vhodné prostory pro sbírky i výstavy západočeského muzea. Až v roce 1895 však byly projektové práce dokončeny a započala vlastní realizace plánu, který navrhl architekt Otakar Volf. Vlastní stavební práce prováděla firma ing. Eduarda Krona, která hrubou stavbu dokončila v roce 1898. Následovaly dokončovací práce spočívající především ve výzdobě fasád a interiérů, na níž se podílela řada významných umělců. Zdobné fasády i interiérová štuková výzdoba jsou prací sochaře Oldy Kloučka. Reliéf Dívčí války nad hlavním schodištěm je naopak dílo Vojtěcha Šaffa. Výmalba lunet v jubilejním sále byla svěřena malíři Augustinu Němejcovi.

Pro stavbu monumentální trojkřídlé budovy muzea bylo vybráno místo v ohybu bývalých městských hradeb v přímém sousedství františkánského kláštera. Exteriér je převážně novogotický s prvky novorenesance a secese. Utváří jej citlivá kombinace režného cihelného zdiva a omítaných kamenných architektonických článků. Východní části vévodí honosný vstupní portál s kompozitními sloupy doplněný emblémy a tympanonem. První a druhé patro protínají velká trojdílná, arkádová okna. Signifikantním prvkem je též dvojice stanových gotizujících věží s lucernami v průčelí muzea. Podobně jako exteriér, též interiér se pyšní řadou secesních a historizujích detailů a četnou štukovou výzdobou.  

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.