Eduard Kron

Západočeské muzeum v Plzni (čp. 357)
Nedílnou součástí plzeňského panorama je historizující budova Západočeského muzea vystavěná na břehu Radbuzy vedle františkánského kláštera koncem 19. století.