Masné krámy v Plzni (čp. 353)

Plzeň-Vnitřní Město - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: gotika, neogotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Plzeňské masné krámy, hostící dnes výstavní prostory Galerie města Plzně, jsou jedním z nejreprezentativnějších budov tohoto typu u nás.  

Historie

V místech bývalého městského parkánu, v dnešní Pražské ulici naproti vodárenské věži se nachází masné krámy, které tu stávaly zřejmě již koncem 14. století. O jejich původní velikosti a architektonickém provedení ale nemáme žádné zprávy. S jistotou o jejich existenci víme až ze 16. století, kdy došlo k zrušení části opevnění a zasypání vodního příkopu v těchto místech. Jejich současná podoba však pochází až z poloviny 19. století, kdy byly novogoticky upraveny. Moderní vzhled daný transformací do výstavních prostor pak provedl architekt František Matějovič, který také připravil stavebně-historický průzkum pro SÚRPMO.

Jedná se o trojlodní objekt s gotickým jádrem, jemuž vévodí výrazné průčelí s malebným štíhlým cimbuřím. Vstupním portálem se vchází do hlavní haly, která sloužila volnému pohybu zákazníků. Do tohoto prostoru ústí drobná segmentově zaklenutá okénka jednotlivých masných krámů, jež od sebe oddělují příčné zdi. Řezníci pak vstupovaly do svých prodejen samostatnými vchody z exteriéru, tyto jsou řešeny gotickými portály s okosením. Krov s lichoběžníkovými stolicemi je klasicistní a na něj navazuje trámový strop.

V současnosti je tato zajímavá stavba využívána jako výstavní, koncertní a přednáškové prostory ve správě Galerie města Plzně.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.