František Matějovič

Masné krámy v Plzni (čp. 353)
Plzeňské masné krámy, hostící dnes výstavní prostory Galerie města Plzně, jsou jedním z nejreprezentativnějších budov tohoto typu u nás.