Historické jádro vsi Lobzy

Plzeň-Lobzy - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné, klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Nepočetná zástavba se v Lobzích od středověku soustředila kolem přibližně trojúhelníkovité návsi. 

Historie

Lobzy si velmi dlouho ponechaly středověký, vesnický ráz. Poněkud okrajové postavení mezi plzeňskými vesnicemi se proměnilo v 19. století, tou dobou se sem zkoncentrovala čilá stavební aktivita a byly založeny nové čtvrti s reprezentativními názvy Petřín, Vyšehrad, Letná a Malá Strana. Zároveň se tu začala těžit kyzová břidlice. Za první republiky se Lobzy staly oficiálně městskou částí Plzně. Ještě dnes tu však můžeme najít zajímavé vesnické stavby, od hospodářských objektů až po obytné domy. Za pozornost stojí zvláště lobezská rychta a boží muka ve Vyšehradské ulici, jedná se totiž o kopii původní drobné sakrální památky ze 17. století.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Historické jádro vsi LobzyHistorické jádro vsi Lobzy