Společenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstí

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: neorenesance, secese
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Rozlehlý areál Měšťanské besedy se po svém otevření, k němuž došlo roku 1901, stal ohniskem kulturního a společenského života v Plzni.

http://web.mestanska-beseda.cz/aktualne/

Historie

Areál Měšťanské besedy v Kopeckého sadech byl vybudován roku 1901 v novorenesančním slohu podle návrhu architekta Aloise Čenského. Významné společenské a kulturní centrum se skládá z několika sálů a salonků, kina, divadla, secesní kavárny a zahrady a zabíhá hluboko do vnitřní plochy obytného bloku.

Plzeňský měšťanský spolek vznikl roku 1862. Koncem 19. století vyvstala potřeba získat nové reprezentativní prostory, v nichž by sdružení mohlo vykonávat svou činnost. Roku 1898 organizace zakoupila empírový Hasslerovský dům, který nechala strhnout, na volném prostranství následně vyrostla Měšťanská beseda, jež se ihned stala ohniskem kulturního života v Plzni. V období krátce po vyhlášení samostatnosti Československa na sklonku roku 1918 se v paláci konaly schůze plzeňského národního výboru. Roku 1950 měšťanský spolek zanikl, komplex budov byl předán závodnímu klubu firmy Škoda. V padesátých letech proběhla nepříliš šetrná a ohleduplná renovace interiérů, během níž byla výzdoba doplněna soudobými dekorativními prvky. Roku 1994 byla provedena rekonstrukce hlavního průčelí, vnitřní prostory byly s pomocí odborníků citlivě obnoveny v letech 2001 až 2004.

Měšťanskou besedu můžeme charakterizovat jako třípodlažní palác se čtyřmi křídly a mírně obdélníkovým půdorysem, na který navazuje dvorní trakt s kuželnou a dřevěným altánem. Výstavnou severní fasádu člení tři mělké rizality; středový, nad nímž se tyčí cibulovitá báň s lucernou a který nese malý balkon s balustrádou, posazený na volutových konzolách, a dva postranní. Nad hlavní římsou lze spatřit štíty se čtyřmi alegorickými malbami od Ladislava Nováka a sousoší Svornost a Ušlechtilost, jehož autorem je Antonín Popp. Severní průčelí zdobí bosáž, obdélníková okna jsou lemována šambránami a završena římsami, parapety krášlí štukové dekorace.

Ústředním bodem Měšťanské besedy je zastřešené atrium, které dělí palác na přední a zadní část. V přední se nachází kavárna, restaurace, divadlo, Primátorský, Reprezentační i Kulturní salonek a Besední, Taneční a Zrcadlový sál. Interiéry se pyšní převážně secesní výzdobou, Velký sál, známý též pod názvem Velká dvorana, se může pochlubit rozměrnou nástropní freskou od Viktora Olivy.

Fotografie

Společenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstíSpolečenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstíSpolečenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstíSpolečenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstíSpolečenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstíSpolečenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstíSpolečenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstíSpolečenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstíSpolečenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstí