Škoda Plzeň

Klatovy
Stejnojmenné nejvýznamnější královské město bývalého klatovského okresu založil ve 2. polovině 13. století Přemysl Otakar II. k ochraně pasovské obchodní stezky. V 19. století pak Klatovy prosluly zvláště pěstováním a šlechtěním karafiátů.

Společenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstí
Rozlehlý areál Měšťanské besedy se po svém otevření, k němuž došlo roku 1901, stal ohniskem kulturního a společenského života v Plzni.

Železniční stanice Plzeň-Jižní předměstí (čp. 574)
Železniční stanice Plzeň – Jižní předměstí byla otevřena na počátku 20. století na trati z Plzně do Chebu, nádraží tvořené ostrovním nástupištěm a dvěma výpravními budovami je v provozu dodnes.