Gymnázium Luďka Pika v Plzni-Doubravce

Plzeň-Doubravka - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: funkcionalismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Areál dnešního Gymnázia Luďka Pika navrhl na sklonku dvacátých let minulého století Hanuš Zápal, školní budovy jsou do současnosti dokladem kvalit meziválečného československého funkcionalismu.

Historie

Rozlehlý areál Gymnázia Luďka Pika se nachází v Opavské ulici v městské části Plzeň-Doubravka. Vzdělávací instituce byla založena pod názvem Občanská škola Luďka Pika. Architektonické řešení celého komplexu je dílem známého západočeského stavitele Hanuše Zápala, návrh byl realizován v letech 1929 až 1932. Ačkoliv použité technologie a pracovní postupy nebyly právě novátorské, neboť tvůrce se přiklonil k osvědčenému zděnému obvodovému plášti a nosným stěnám, kdežto železobetonovou konstrukcí se mohly pochlubit pouze stropy, řadí se soubor budov gymnázia ke kvalitním, z výtvarného i dispozičního hlediska hodnotným příkladům prvorepublikového funkcionalismu aplikovaného na veřejné stavby. Roku 2003 byl školní areál vyznamenán zařazením na seznam nemovitých kulturních památek. V současné době probíhá pozvolná obnova celého komplexu, který i po více než 80 letech od svého otevření slouží svému původnímu účelu.

Vzdělávací zařízení se složitým půdorysem se dělí na tři hlavní křídla, k mohutnému tělesu čtyřpodlažního traktu kolmo přiléhá menší dvoupatrové rameno s hlavním vstupem, na které navazuje hala tělocvičny. Fasády jsou prosty dekorativních prvků, estetické harmonie dosáhl tvůrce pravidelným střídáním hladkých ploch stěn s rozměrnými skly obdélníkových oken. Ke strohosti a uměřenosti stavby přispívají rovné střechy a jednoduché, nezdobené interiéry.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.