Opavská ulice

Gymnázium Luďka Pika v Plzni-Doubravce
Areál dnešního Gymnázia Luďka Pika navrhl na sklonku dvacátých let minulého století Hanuš Zápal, školní budovy jsou do současnosti dokladem kvalit meziválečného československého funkcionalismu.