Kaple v Božkově

Plzeň-Božkov - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Tradiční venkovské panorama božkovské vsi doplňuje drobná historizující kaplička z první poloviny 19. století.  

Historie

Historické jádro Božkova tvořené převážně selskými usedlostmi z 19. století zahrnuje i drobnou sakrální stavbu. Jedná se o tradiční návesní kapli, jejíž stavbu podnítil v roce 1840 rychtář Matouš Jílek. Výstavbou byl pověřen zednický mistr Kodl z Doubravky, který za ni obdržel 300 zlatých.

Návesní kaple má čtyřhranný, přibližně čtvercový půdorys. Prosté zdi protíná v průčelí jednoduchý obdélný portál, nad nímž je umístěno malé kruhové okénko. Boční stěny narušují pouze drobné průzory kasulového tvaru. V těžišti kupolovité střechy se nachází malá vížka vyvrcholená kovovým křížem.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Kaple v Božkově