Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)

Plzeň-Božkov - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: klasicismus, historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Převážně klasicistní a historizující venkovské usedlosti doplňují zajímavé hospodářské objekty a relativně málo drobných sakrálních památek.

Historie

Historické jádro vsi se soustředilo kolem nevelké trojúhelníkovité návsi na břehu řeky Úslavy. Tento celek doplňoval poněkud stranou, východně od centra, situovaný rozsáhlý dvůr, jehož půdorys i části staveb jsou dodnes patrné v novější zástavbě. Druhotný rozvoj Božkova nastartovala parcelizace půdy koncem 18. století v důsledku raabizace. Rozsáhlé a v mnohém zajímavější okolní pozemky však lákaly moderní výstavbu znatelně více než božkovská ves, a tak zdejší jádro zůstalo téměř intaktně dochované ve své podobě z dlouhého 19. století.

Převažující klasicistní stavby doplňují starší gotické či barokní prvky, jiné jsou zase zdobené mladšími historizujícími doplňky. Za pozornost jistě stojí obytný dům čp. 8, v jádře barokní stavba má v zadní části světnice dochovaný nástěnný krb. Sousední výměnkářská chalupa čp. 9 pochází z pozdně klasicistní fáze rozšiřování vsi, stejně jako usedlost čp. 10 s klenutou bránou z roku 1818 a nevhodně přestavěnou sýpkou na obytný dům. Naopak citlivě byl obnoven štukový dekor na bráně a průčelí obytného stavení čp. 12 s hrotitým gotickým portálem ve sklepní části domu. K objektu přináleží i velmi hodnotná sýpka.

Mezi božkovskými hospodářskými budovami vyniká zvláště pozoruhodná sýpka ze 16. století na jižní straně dvora u čp. 15. Zdobí ji polokruhem zaklenutý portál a uvnitř mohutný nehraněný průvlak. Statek čp. 20 severozápadně od bývalého panského dvora ukrývá fragment renesančníh stavby, snad také sýpky, na kterou navazují barokní stodoly.

Z roku 1899 pochází kovárna s poměrně náročnou historizující fasádou evidovaná pod čp. 23. Nejvýstavnější budovou je statek čp. 67, do něhož se vstupuje neorenesanční bránou z roku 1855, v jehož interiéru jsou hodnotné plackové klenby. Celý tento soubor božkovské lidové architektury doplňují pouze dvě kaple, z nichž jedna byla dokonce využívána k hospodářským účelům.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)