Tvrziště Pecihrádek u Plzně

Plzeň-Bolevec - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Na ostrožně nad řekou Berounkou stávala v dnešních boleveckých lesích dřevěná tvrz zaniknuvší snad po požáru ve 14. století.  

Historie

Plzeňskou kotlinou již od pravěku procházely důležité a frekventované obchodní stezky, které z této krajiny činily příhodné místo k osídlení. Tuto domněnku potvrzuje i řada archeologických nalezišť zdokumentovaných na tomto území. Jednou takovou středověkou archeologickou lokalitou je i tvrziště Pecihrádek, kde se snad ještě ve 14. století nacházela dobře opevněná tvrz.

Příhodné místo na strmé ostrožně nad řekou Berounkou posloužilo nejpozději ve 13. století k vybudování dřevěné věžovité tvrze obklopené přibližně kruhovým pásem opevnění, jemuž přirozenou obranu činil prudký svah doplněný o dobře promyšlený pasivní obranný systém. Tvrziště chránil až 4 metry hluboký příkop, částečně vylámaný ve skále, a vnější val. Kromě centrální budovy tu bývaly další objekty a hospodářské zázemí. Tvrz zřejmě přibližně po sto letech od svého vzniku vyhořela, byla opuštěna a postupně zcela zanikla. Dnes toto opevněné sídlo připomíná pouze kruhové tvrziště zcela pohlcené lesem.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:

Fotografie

Tvrziště Pecihrádek u Plzně