Kostel Narození Panny Marie v Křimicích

Křimice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně středověkou kapli rozšířil do podoby kostela v letech 1713 až 1714 architekt Fratišek Maxmilián Kaňka. V polovině 19. století si ji pak za místo svého posledního odpočinku vyvolili Lobkovicové.

Historie

Původně středověká víska Křimice, dnes součást městské části Plzeň 5, měla vlastní modlitebnu již konem 14. století, kdy tu zdejší zámožný měšťan nechal postavit kapli před svým odjezdem do Svaté země. Na mnoho let pak zprávy o této stavbě mizí a znovu se o ní dozvídáme až počátkem 18. století, kdy ji František Václav z Vrtby nechal přebudovat dle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky na barokní kostelík. Podzemní protory svatostánku pak od roku 1846 slouží jako pohřební krypta šlechtického rodu Lobkoviců. Poslední pohřeb se tu uskutečnil v roce 2008.

Křimický kostel stojí na jednoduchém obdélném půdorysu, jednolodní stavba je ukončena obdélným presbytářem a zdobí ji výrazné průčelí s pilastry, skromným portálem a hranolovou věží. Pětiboká sakristie je osově umístěná. Interiér je plochostropý a bohatě barokně i renensančně vyzdobený. Vedle hlavního raně barokního oltáře Panny Marie ze 2. poloviny 17. století vyniká zvláště renensanční boční oltář z roku 1610 s reliéfem Ukřižování a výmalbami apoštolů. Četná sochařská výzdoba je převážně barokní.  

Fotografie

Kostel Narození Panny Marie v KřimicíchKostel Narození Panny Marie v KřimicíchKostel Narození Panny Marie v KřimicíchKostel Narození Panny Marie v KřimicíchKostel Narození Panny Marie v KřimicíchKostel Narození Panny Marie v KřimicíchKostel Narození Panny Marie v Křimicích