Historické jádro vsi Křimice

Křimice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Urbanistickými jádry Křimic byl rozsáhlý hospodářský dvůr a především šlechtické sídlo, kolem něhož se rozvíjela výrazná stavební činnost zvláště v 18. a 19. století.

Historie

Pro vývoj a urbanistické uspořádání Křimic, jež byly k Plzni připojeny v roce 1973, bylo zásadní zbudování hospodářského dvora a šlechtického sídla v průběhu 18. a 19. století. Neméně významné bylo také směřování důležité obchodní cesty z Plzně do Norimberka právě přes Křimice. Mezi architektonicky nejcennější část lze považovat panské sídlo a k němu přiléhající budovy na severozápadě obce a následně venkovské usedlosti na jižní straně návsi. Bohatí sedláci využívající k obchodu blízkou panskou rezidenci si v průběhu 19. století v Křimicích stavěli krásné klasicistní patrové domy, které mnohdy ozdobili empírovou či historizující fasádou s lizénami, profilovanými římsami a dvůr uzavřeli výstavní klenutou branou. Cenné jsou zvláště usedlosti čp. 13, 14, 41 a 45, jejichž jádro má středověký původ. Mezi hospodářskými objekty vyniká pozdně barokní sýpka u domu čp. 22. Pozoruhodný celek lidové architektury je od roku 1995 památkově chráněn.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.