Kostel sv. Martina ve Chválenicích

Chválenice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Chválenický farní kostel je příkladnou ukázkou Dientzenhoferova pozdního období, kdy se již dynamizující baroko umírňovalo vlivem střízlivějšího klasicismu.  

Historie

Nejvýznamnější chválenickou kulturní památkou a zároveň jednou z nejvýznamnějších sakrálních staveb vesnické barokní architektury Plzeňska je kostel sv. Martina. Objekt nechal ve 40. letech 18. století postavit Heřman Černín z Chudenic, který zadal zpracování stavebního plánu Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. Významný barokní stavitel vedl stavbu pravděpodobně až do své smrti a posléze ji k zdárnému konci dovedl jeho blízký spolupracovník Anselmo Lurago.

Chválenický kostel je podélná, orientovaná stavba, ze západu zdůrazněná hranolovou věží a na východě presbytářem uzavřeným půlkruhovou apsidou. Prostřední část hlavní lodi protínají ve střední části hluboké, jednoosé rizality se segmentově zkosenými boky. Vnější stěny kostela člení lizénové rámy a kazulová okna umístěná do horních částí stěn. Při jižním boku vystupuje vřetenovité věžní schodiště. Presbytář obklopuje ze severu oratoř a z jihu sakristie. Průčelí a boční stěny prostupuje trojice schodně řešených vstupů. Interiéru vévodí cenný hlavní oltář pocházející z nebílovské zámecké kaple z roku 1710. Oltářní obraz sv. Martina namaloval Josef Helich v roce 1873, později byl ovšem nahrazen mladší variantou od Jiřího Jelínka, který zároveň vymaloval i klenby lodi a presbytáře. Stěny ještě doplňuje několik pozdně gotických plastik. Nedílnou součástí farního kostela je též zajímavá klasicistní fara černínského založení.

Chválenický kostel sv. Martina je unikátní ukázkou pozdní Dientzenhoferovy tvorby v duchu uměřeného baroka s jasnými vlivy klasicismu, na němž se výrazně projevuje až schematicky racionální geometričnost. Tradiční barokní vliv je naopak zjevný z citlivého výběru lokality, kdy vlastní poloha kostela umocňuje celkový vizuální zážitek.  

Fotografie

Kostel sv. Martina ve ChválenicíchKostel sv. Martina ve ChválenicíchKostel sv. Martina ve ChválenicíchKostel sv. Martina ve ChválenicíchKostel sv. Martina ve ChválenicíchKostel sv. Martina ve ChválenicíchKostel sv. Martina ve Chválenicích