Jiří Jelínek

Kostel sv. Martina ve Chválenicích
Chválenický farní kostel je příkladnou ukázkou Dientzenhoferova pozdního období, kdy se již dynamizující baroko umírňovalo vlivem střízlivějšího klasicismu.