Historické jádro vsi Dýšina

Dýšina - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

I přes výrazné zásahy v průběhu 20. století je Dýšina považována za vůbec nejvýznamnější soubor lidové architektury na Plzeňsku.

Historie

Půdorys vsi jasně poukazuje na vrcholně středověkou lokaci Dýšiny. Jádro vsi tvoří mírně svažitá, přibližně lichoběžníková náves vybíhající jihozápadním směrem k farnímu kostelu. Jádro vsi utvářely nejen cenné venkovské stavby v duchu lidového klasicismu 19. století, ale také navýsost zajímavá empírová škola z druhé dekády 20. století. Tato stavba však vzala za své ve 2. polovině 20. století.

Ačkoli historicky cenné jádro vsi bylo ve 20. století kriticky poničeno skrze nevhodné demolice i výstavbu některých typizovaných, slohově neurčitých moderních staveb, zůstala podstatná část zachována a v roce 1995 prohlášena vesnickou památkovou zónou.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.