Dobiášův dvůr ve Vlčtejně (čp. 1)

Vlčtejn - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Hospodářský dvůr se nachází v obci Vlčtejn při hlavní silnici. Byl založen kolem roku 1830. Dnes je ve špatném technickém stavu. 

Historie

Dobiášův hospodářský dvůr leží v obci Vlčtejn u hlavní silnice ve směru z Plzně na Nepomuk. Zděné omítané budovy jsou umístěny kolem téměř čtvercového dvora. Součástí areálu je obytné stavení. Při severní a jižní straně jsou podélné hospodářské stavby. Ve středu západní strany je sýpka s postranními stodolami. Ve středu dvora se nachází samostatně stojící kolna. Při východní straně směrem k silnici je oplocení s cihlovými hranolovými pilířky s laťkovým plotem. V oplocení jsou vloženy dvě brány.

Dvůr byl založen kolem roku 1830, možná s využitím starších budov. Později byl upravován a dostavován kolem poloviny 19. století a v 1. třetině 20. století. Obytná vila byla postavena v čele areálu kolem roku 1925. Dnes má areál soukromého majitele, je dlouhodobě neudržovaný a většina budov se nachází v havarijním stavu. Okolí je zarostlé náletovou zelení. Dvůr je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.       

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Dobiášův dvůr ve Vlčtejně (čp. 1)