Hammerschmidtův dům ve Stodě (čp. 161)

Stod - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Dům čp. 161 nese jméno významného stodského rodáka Jana Floriána Hammerschmidta. Pochází z roku 1716.

Historie

Dominantou pravobřežní části Stodu je dům čp. 161, který nese označení Hammerschmidtův dům, což je patrová stavba z roku 1716 s mansardovou střechou a v průčelí s dvouosým středním rizalitem. Nad polokruhem zaklenutým vstupem je zřízen ozdobně vykrajovaný světlík. Ze síně opatřené valenou klenbou s výsečemi stoupá do patra dvouramenné schodiště. Vpravo vedle domu vede do dvora polokruhem zaklenutá brána s trojúhelným štítem. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.    

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Hammerschmidtův dům ve Stodě (čp. 161)Hammerschmidtův dům ve Stodě (čp. 161)