Tvrz Řenče (v hospodářském dvoře čp. 4)

Řenče - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: gotika, renesance, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Za kostelem sv. Cyrila a Metoděje v Řenčích najdeme budovu bývalé tvrze. Původní objekt byl později přebudován na sýpku.

Historie

Za kostelem sv. Cyrila a Metoděje stojí v Řenčích velká budova bývalé tvrze. Původně se jednalo o trojkřídlou renesanční stavbu se vstupní průjezdnou věží. Po přestavbě na sýpku se dochovala jen dvě křídla, ze zbývajícího pouze torzo dvorní stěny. Klenutý suterén jižního křídla pochází ještě z prvotní gotické tvrze. Na fasádách jsou patrná zazděná velká renesanční okna a sgrafitová výzdoba s psaníčkovým motivem. Vstupní část má v přízemí valeně klenutý průjezd. Interiéry jsou plochostropé, vybourané pro účely sýpky. Vodní opevnění je již dlouho zasypané. V předpolí se nacházejí staré budovy hospodářského dvora, zajímavé je hlavně obytné klasicistní stavení. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.