Zámek Ptenín (čp. 1)

Ptenín - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Obci Ptenín dominuje barokní zámek, který byl vybudován na místě někdejší tvrze.

Historie

Dominantou vesnice Ptenín je patrová budova zámku s mansardovou střechou. Stavba vymezuje třemi křídly obdélné nádvoří otevřené k západu. Severní křídlo je pozůstatkem renesančního rozšíření středověké tvrze. Vstup v tomto křídle je sklenut polokruhem. Vpravo od vstupu byly při opravách nalezeny zbytky renesanční sgrafitové výzdoby. Východní a jižní fasády mají pozdně barokní členění s okny, jež jsou rámována paspartami a nadokenními trojúhelně zalomenými a polokruhem vyklenutými římsami.

Reprezentativní bylo jižní křídlo s věžičkou ve střeše. Toto křídlo v sobě obsahuje nejstarší gotickou část tvrze. V zadním křídle najdeme valené klenby. V zámecké síni v patře bývaly na stěnách malby zachycující panské dvory Ptenín, Ježovy, Křenice, Přetín, Vyšov, Bolkov, Háje. Dnes jsou zabíleny. V současné době je objekt v majetku obce a je postupně opravován. Částečně je využíván k bydlení.

Fotografie

Zámek Ptenín (čp. 1)Zámek Ptenín (čp. 1)