Kostel sv. Ambrože ve Vícově u Přeštic

Přeštice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Samota Vícov je místem zaniklé stejnojmenné vesnice. Významnou památkou je kostel sv. Ambrože s cennými nástěnnými malbami.

Historie

Samota Vícov severovýchodně od Přeštic s kostelem sv. Ambrože a myslivnou je místem zaniklé stejnojmenné vesnice, která byla již roku 1239 v majetku kladrubského kláštera. Ves je připomínána ještě k roku 1558 jako obydlená. K zániku došlo zřejmě v době třicetileté války. Jako pustá je zmíněna v roce 1675.

Kostel sv. Ambrože je jednolodní stavba s obdélným trojbokým závěrem a nízkou věží ve středu západního průčelí. Dvoupatrová věž a štítová stěna jsou vyzděny z tesaných velkých kvádrů románského charakteru. Loď je osvětlena z každé strany dvěma polokruhovými okny. Na severní straně mezi nimi bylo odhaleno původní románské okno. Krov lodi i presbytáře je unikátní, pozdně gotický. Loď je plochostropá s dřevěnou emporou, pod níž je umístěn vstup do klenutého přízemí věže. Vítězný oblouk je hrotitý. Presbytář je zaklenut dvěma poli žebrové křížové klenby s paprsčitým závěrem.

Velmi cenné jsou nástěnné malby v lodi z doby po roce 1500, které zachycují výjevy ze života sv. Ambrože. Další malby s motivy sv. Benedikta, sv. Scholastiky a kladrubského znaku byly objeveny i na stěnách presbytáře. Hodnotný je rovněž soubor renesančních náhrobníků. Ve stěně lodi má náhrobník z roku 1566 Adam Boryně ze Lhoty. Hlavní oltář je barokní. Křtitelnice a zvon byly přeneseny do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Řenčích. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.