Mohylové pohřebiště u Nezdic

Nezdice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Nedaleko obce Nezdice najdeme pozůstatky mohylových pohřebišť.

Historie

Mohylové pohřebiště Nezdice-Křížkovice má podobu protáhlé skupiny. Většina mohyl se nachází v hlavní mohylové skupině, kterou by bylo možné rozdělit do několika podskupin. Mohyly největších velikostních kategorií se táhnou v pásu orientovaném shodně s orientací celé lokality. Zajímavé jsou ovšem dvě oddělené skupiny na severozápadním konci. Obě tyto skupinky, jejich spojnice i proluka mezi nimi a hlavní skupinou jsou orientovány shodně ve směru jihozápad – severovýchod. Nabízí se proto hypotéza, že by toto rozdělení mohlo být způsobeno cestou, která byla při budování mohylníku respektována.

Mohylové pohřebiště Nezdice-Loupensko je příkladem menšího mohylníku. Nachází se tady hlavní skupina mohyl, od níž jsou odděleny dvě menší skupinky a další dvě mohyly jsou izolované. V každé z dílčích skupin jsou opět přítomny mohyly větších velikostních kategorií, přičemž skupina menších mohyl se plně vyvinula pouze v rámci centrální skupiny.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.