Zaniklá středověká ves Myť

Myť - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Zaniklá středověká ves se nacházela jihozápadně od osady Myť.

Historie

Některé archeologické památky, jež byly uváděny ve starší literatuře jako mohylová pohřebiště, jsou nově interpretovány jako zaniklá středověká sídla. To je také případ zaniklé vsi, jež se rozkládala jihozápadně od dnešní osady Myť v katastrálním území obcí Ždírec a Měcholupy. V lokalitě můžeme najít jisté archeologické stopy.  

Je možné, že se jedná o pozůstatky středověké vesnice Chýlavy, jež byla již v 16. století zmiňována jako pustá a zarostlá lesem. Polohu vsi může snad signalizovat nález hliněné nádoby, jež obsahovala 300 mincí z let 1413–1458, a byla nalezena v roce 1920 při dobývání pařezů po vývratech v polesí Chýlava nad obcí Měcholupy. Nedaleko nálezu byly zjištěny zbytky zdiva. Přesná poloha vsi Chýlavy však nebyla dosud spolehlivě určena. Je možné, že se jednalo o ves bez návsi či pevného půdorysu, jejíž osou mohla být cesta či potok a mohla být tvořena rozptýlenými usedlostmi.  

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.