Kaple v Milínově

Milínov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Návesní kaple v obci Milínov představuje čtvercovou stavbu se zvoničkou a pozdně barokní členěnou fasádou.  

Historie

V obci Milínov najdeme návesní kapli sv. Petra a Pavla z doby kolem roku 1800. Jedná se o barokní čtvercovou stavbu se stanovou střechou, zvoničkou a kvalitní pozdně barokní členěnou fasádou. Fasáda je členěna soklem a kladím podpíraným pilastry při nárožích. Na vstupním průčelí jsou dvě dvojice toskánských pilastrů, mezi nimi obdélný vchod se dvěma schůdky a nad přímým překladem půlkruhové světlíkové okénko. Na bocích jsou kasulová okna. Vnitřek je plochostropý s kruhovým otvorem ve stropě pro provaz od zvonku. Podlaha je z cihel. Při stěně proti vchodu je plochá zděná mensa s jedním stupněm a nad ní štukový obloukový rám. V roce 2009 byl posvěcen nový zvonek.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Kaple v Milínově