Venkovské usedlosti v Lipnici (čp. 7, eč. 43)

Lipnice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Obě usedlosti jsou cenným dokladem lidové architektury. Na základě těchto památkových hodnot byla v obci vyhlášena vesnická památková zóna.

Historie

Objekt čp. 7 představuje selskou usedlost, v níž najdeme barokní a klasicistní prvky. Kromě obytného stavení je zde také stodola a sýpka. Součástí je pěkná klenutá brána. Před stavením stojí dřevěný kříž. Usedlost je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Venkovská usedlost eč. 43 je přízemní zděná chalupa s dvojosým průčelím. Střecha na boční straně domu přesahuje a tvoří tak kryté zápraží. Štít je dvojosý, členěný profilovanou kordónovou římsou a vpadlými výplněmi kolem malých obdélných okének. Na zápraží najdeme troje dveře do obytné části a chlévů a dvě okna. Vlevo od obytné části je situován plochostropý chlév a vchod do sklepa. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. 

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.