Muzeum v bývalé židovské synagoze v Kasejovicích

Kasejovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

V bývalé synagoze je umístěna expozice přibližující minulost Kasejovic a jejich kulturní tradice, mimo jiné i známou hrnčířskou výrobu.

http://www.kasejovice.cz/cs/historie-a-pamatky/muzeum-kasejovice/R20-A953/

Historie

Město Kasejovice provozuje od roku 1994 v bývalé synagoze muzeum zaměřené na lokální historii, kulturu a řemesla. Jádro expozice tvoří sbírka uměleckoprůmyslových předmětů z pozůstalosti kasejovického rodáka Václava Mentbergera. Jedná se především o keramiku, a to jak domácí, tak zahraniční provenience (německé, francouzské, italské, španělské, orientální), a dále cín, litinu, sklo či dřevěnou plastiku. Významná je i sbírka dokumentující místní hrnčířskou tradici, výrobu dýmek „kasovek“ a tradičních kasejovických výšivek. Z archeologických nálezů zaujmou především ty vztahující se k rýžování a dolování zlata na Kasejovicku.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.