Synagoga v Kasejovicích (čp. 308)

Kasejovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Unikátní památkou Kasejovic je částečně dochované židovské ghetto, jehož dominantou je barokní synagoga z 18. století, dnes sídlo muzea.

Historie

Židovská komunita byla v Kasejovicích početná. První Židé se tady usadili kolem roku 1570. Židovská obec byla ustavena v roce 1726. V polovině 19. století žilo v téměř dvaceti domech 229 osob židovského vyznání. Unikátní památkou je z větší části dochované židovské ghetto, které tvoří samostatný urbanistický celek. Domy jsou postaveny kolem menšího obdélného náměstí, zastavěného uprostřed jedním domovním blokem. 

V jeho středu stojí barokní synagoga z doby po roce 1763. Objekt byl později opakovaně upravován, naposledy v 90. letech 20. století. Za druhé světové války byla využita jako sklad židovského majetku. Jedná se o velkou patrovou budovu obdélného půdorysu. Okna jsou kasulového typu. Výjimečné je umístění modlitebny v patře. Rekonstruovaná synagoga slouží dnes jako muzeum, jehož zakladatelem byl místní rodák Václav Mentberger, který se zasloužil o vytvoření cenných uměleckoprůmyslových sbírek. Z ghetta se dále dochovalo několik klasicistních domků a přestavěná bývalá škola.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.