Děkanství v Dobřanech (čp. 3)

Dobřany - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: renesance, baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Patrové děkanství v Dobřanech je zřejmě renesančního původu, v 19. století bylo výrazně upraveno ve stylu klasicismu.

http://www.koinonia.cz

Historie

Patrová budova děkanství na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Dobřanech je řadovou stavbou s osmiosým průčelím. Okna jsou v plochých stuhových šambránách, v patře s přímými překlady, v přízemí se segmentovými záklenky. Portál má segmentový záklenek mezi druhou a třetí osou zprava, nad ním je znak chotěšovského kláštera. Střecha je sedlová. Zadní fasády jsou značně novodobě upraveny, hospodářské dvorní stavení je klasicistní. Hlavní budova je disponována jako příčný dvoutrakt. Mázhaus a další prostory v přízemí mají hřebínkové klenby, patro je plochostropé. Západní část přední budovy je podsklepena prostory s valenými kamennými klenbami, pod zadním traktem s mladšími cihlovými klenbami. Stavba je zřejmě renesančního původu z konce 16. století, východní část budovy je barokní. V letech 1831 a 1832 proběhla velká klasicistní úprava. Dnes je objekt opraven a je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Budova je sídlem Římskokatolické farnosti Dobřany, která je součástí plzeňské diecéze a patří do vikariátu Plzeň-jih.

Fotografie

Děkanství v Dobřanech (čp. 3)Děkanství v Dobřanech (čp. 3)Děkanství v Dobřanech (čp. 3)