Radnice v Dobřanech (čp. 1)

Dobřany - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: neorenesance
historická epocha: novověk

Stručné představení

Radnice v Dobřanech je vystavěna v novorenesančním stylu. Jedná se o patrovou budovu se sedlovou střechou a zdobenou fasádou.

Historie

Radnice v Dobřanech je situována na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Patrová budova je vyvedena v novorenesančním stylu, průčelí do náměstí je členěno středním rizalitem s polokruhově zaklenutým vstupem a se sdruženým oknem v patře. Nad hlavní římsou je nasazen vysoký štít s polokruhovým oknem, který je členěn římsami a pilastry s vykrajovanými okraji. Po obou stranách rizalitu jsou dvouosé stěny a v nároží vystupuje polokruhová věž vrcholící kuželovou střechou. Obdobně vypadá i boční fasáda do ulice. Patro je odděleno profilovanou kordónovou římsou a průběžnou podokenní římsou oken patra. Nad těmito okny jsou trojúhelné suprafenestry se štukovými motivy ve středech. Okna jsou obdélná, dvoukřídlá. Nad portálem hlavního vstupu je v kameni tesaný znak města, v nároží je při věži v nice umístěna socha Pravdy v životní velikosti. Dvorní fasády jsou bez výzdoby. Sokl je obložen žulovými deskami. Střecha je sedlová.

Interiér je celkově řešen jako trojtakt se střední chodbou souběžnou s průčelím a schodištěm a se štukovou výzdobou stěn a stropu. Hlavní dveře ze schodišťové haly jsou dochovány původní kazetové. Na podestě schodiště jsou ve stěně zazděny dva kamenné reliéfy se znaky města a chotěšovského kláštera z let 1650, které pocházejí ze staré radnice. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Radnice v Dobřanech (čp. 1)Radnice v Dobřanech (čp. 1)