Zámek Žichovice (čp. 1)

Žichovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance
historická epocha: novověk

Stručné představení

Žichovický zámek, který nechal počátkem 17. století postavit Jan Libštejnský z Kolovrat, je ukázkovým příkladem renesančního šlechtického sídla.  

Historie

Starobylou ves Žichovice jako součást tzv. Nezamyslického újezdu daroval v roce 1045 kníže Břetislav Břevnovskému klášteru. Klášterním statkem zůstaly až do roku 1420, kdy jej získali vlivní páni z Rýzmberka, za nich se Žichovice staly součástí rozlehlého panství a v roce 1525 byly dědičně připojeny k sousednímu Rabí. Již v polovině 16. století ale byli Švihovští nuceni zdejší statek rozprodat a na Žichovice se tak dostali Kavkové z Říčan. Jan Kavka z Říčan tu hned zpočátku nechal vystavět tvrz a hospodářské budovy, kterými rozšířil stávající žichovický dvůr. Kavkové z Říčan se nadále průběžně starali o rozkvět žichovického statku, takže v roce 1603, když jej kupoval Jindřich Libštejnský z Kolovrat, byly jeho součástí pivovar, pila, chmelnice, sladovna, hvozd a mlýn. Ani Libštejnští z Kolovrat nenechali své panství ležet ladem a hned na počátku 18. století tu vystavěli reprezentativní renesanční sídlo. V polovině 17. století tu na čas pobýval Albrecht Vilém Krakovský z Kolovrat, který statek zdědil po Alžbětě z Lobkovic. Též Albrecht Vilém dbal na další rozšiřování svého dominia, a tak se roku 1707 do držení pasovského biskupa Jana Filipa z Lamberka dostal vskutku záviděníhodný majetek.

Žichovice jsou dodnes na první pohled patrnou renesanční stavbou. Dvě obdélná v pravém úhlu připojená křídla zdobí renesanční štíty a sgrafitová omítka. Exteriéru vévodí hranolová věž s hodinami, ve východním křídle se nachází zámecká kaple z roku 1680. Renesanční prvky jsou dodnes dobře patrné i v interiéru, zvláště zajímavý je tzv. Modrý sál v západním křídle s lunetovou valenou klenbou. Vnitřní prostory zámku však z větší části pozbyly původní rozvržení, neboť zde byly ve 20. století zřízeny byty, k obytným účelům slouží zámek dodnes.

Fotografie

Zámek Žichovice (čp. 1)Zámek Žichovice (čp. 1)Zámek Žichovice (čp. 1)