Břevnovský klášter

Kostel sv. Jiří v Plzni-Doubravce
Nedaleko zaniklé vsi Týnec se nachází nejstarší sakrální památka v Plzni, jejíž původ je obestřen řadou spekulací. Víme však, že nejpozději k roku 1361 tu farářem byl Frána z Chrástu.

Podmokly
Historické jádro vsi bylo pro své mimořádné památkové, stavebně-historické a urbanistické kvality prohlášeno v roce 1995 vesnickou památkovou zónou.

Sušice
Nepříliš významné královské město Sušice se stalo světově proslulým díky výrobě tradičních sušických zápalek. 

Velké Hydčice
Velké Hydčice se konstituovaly jako ves již na počátku středověku. V 11. století patřily Břevnovskému klášteru a od poloviny 16. století se staly příslušenstvím města Horažďovice.

Zámek Žichovice (čp. 1)
Žichovický zámek, který nechal počátkem 17. století postavit Jan Libštejnský z Kolovrat, je ukázkovým příkladem renesančního šlechtického sídla.