Muzeum Šumavy Železná Ruda

Železná Ruda - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Muzejní expozice instalovaná v bývalé vile sklářské rodiny Abelů je věnována především tradičnímu šumavskému sklářství.

www: http://muzeum.sumava.net/?page_id=61

Historie

V objektu vily postavené v roce 1877 pro Kryštofa Mikuláše Abeleho, příslušníka významného sklářského rodu, sídlí jedna z poboček Muzea Šumavy v Sušici. Železnorudské muzeum, založené v roce 1936, se specializuje na tradiční šumavské průmyslové odvětví – sklářství. Základ expozice tvoří exponáty pocházející v převážně většině z produkce abelovských hutí. Je zde prezentováno dekorativní a stolní sklo, obrazy na skle se zrcadlovým pozadím nebo sklářské nářadí a formy. Dokumentární hodnotu mají exponáty související se sklářským rodem Abele, například portréty jednotlivých členů rodu. Připomenuty jsou i další šumavské sklárny v Anníně a v Klášterském mlýně u Rejštejna. Centrální expozici doplňují dvě drobnější expozice umrlčích prken a hamernictví, které stálo v počátcích historie Železné Rudy.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Muzeum Šumavy Železná RudaMuzeum Šumavy Železná Ruda