Zámek Veselí (čp. 2)

Veselí - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na místě středověké tvrze ze 14. století vystavěl v polovině 19. století velkorysý zámek v historizujícím slohu Fridrich Stadion-Thannhausen.

Historie

Nedaleko Janovic nad Úhlavou, při cestě na Běhařov, se nachází chátrající objekt pseudogotického zámečku, který v polovině 19. století nechal vystavět hrabě Stadion-Tannhausen. Veselí je poprvé vzpomínáno koncem 14. století v souvislosti s vladykou Stachem. Počátkem 15. století již zdejší statek patřil místní šlechtě, která tu pobývala na tvrzi, jež byla s největší pravděpodobností obehnána vodním příkopem. O necelé století později získali Veselí Kocové z Dobrše a krátce na to je od nich zakoupil neblaze proslulý rytíř Petr Suda z Řenče. Suda, jakožto pán na nedalekých Janovicích, pouze připojil Veselí ke svému stávajícímu panství a zdejší tvrz přestala plnit rezidenční funkci. Roku 1523 se novými pány na Veselí stali Janovští z Janovic, po nich tu byli Fremutové ze Stropčic, Čejkové z Olbramovic a Krakovští z Kolovrat. V roce 1757 připojil Veselí k bystřickému panství Karel Josef Palm. I přes svůj okrajový význam zůstala tvrz ve velmi dobrém stavu ještě počátkem 18. století, neboť tu sídlil správce veselského dvora. Před koncem 19. století však byla stavba definitivně opuštěna a před rokem 1815 zcela zanikla.

Status samostatného velkostatku si Veselí vysloužilo po roce 1863, kdy jej zakoupil hrabě Fridrich Stadion-Tannhausen. Ten také nechal po vzoru bezděkovského zámku vystavět na místě zaniklé tvrze reprezentativní pseudogotický zámeček. Stavbou pověřil klatovského architekta Josefa Mayera. Stadionové zdejší velkostatek drželi až do roku 1885, tehdy jej získal Bedřich Metzenauer, jehož potomci tu pobývali až do počátku 2. světové války.

Veselský zámek je jednoduchou jednopatrovou budovou obdélného půdorysu s pseudogotickou výzdobou. Výraznou dominantou je vysoká a štíhlá osmiboká věžička v severozápadním rohu. Objekt je dnes v soukromých rukách a hrozí mu zánik.  

Fotografie

Zámek Veselí (čp. 2)Zámek Veselí (čp. 2)