Kostel sv. Jana Křtitele ve Velkém Boru

Velký Bor - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Dominantou Velkého Boru je původně románský, jednolodní kostel sv. Jana Křtitele s hranolovou věží v západním průčelí. 

Historie

Dominantou obce Velký Bor, nacházející se jen pár kilometrů od města Horažďovice při silnici na Plzeň, je bezpochyby gotický kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli, který je dobře viditelný od hlavní silnice a tvoří tradiční panorama velkoborské návsi. Svatostánek byl vystavěn již v polovině 13. století a jeho vznik je dáván do souvislosti s působením johanitského řádu v této lokalitě. Románská stavba však byla již roku 1300 přestavěna v duchu rané gotiky a tento vzhled si s menšími úpravami podržela až do současnosti. V 18. století se pak ještě dočkala kostelní loď barokní úpravy. Na gotický původ kostela stále poukazuje trojice zazděných gotických oken se zbytky trojlistých kružeb a kamenná středověká křtitelnice.

Objekt je jednolodní s pětiboce zakončeným presbytářem opatřeným křížovou klenbou z roku 1500. Ke stavbě náleží i sakristie, do níž se stupuje raně gotickým portálem. Zařízení kostela pochází přibližně z poloviny 18. století, výjimkou je pouze cenná soška Madony z poloviny 15. století, která zdobí jeden z bočních oltářů. Hlavní oltář je barokní s obrazem od malíře Schmidta z roku 1878.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele ve Velkém BoruKostel sv. Jana Křtitele ve Velkém Boru