Kostel Narození Panny Marie ve Velharticích

Velhartice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Dominantní místo na velhartické návsi má původně románský farní kostel ze 13. století, který byl průběžně přestavován v renesančním i barokním duchu.

Historie

Starobylé městečko Velhartice, jehož osudy byly spjaty převážně s existencí významného šlechtického sídla, mělo farní kostel již v polovině 13. století. Kostel Narození Panny Marie, situovaný v samém centru Velhartic je v pramenech zmiňován již v roce 1240. Již tehdy měl tento románský kostel farní právo, a tak není divu, že kolem něj vyrostl hřbitov, kde se pohřbívalo až do počátku 19. století. Následně byl svatostánek přestavěn koncem 14. století a významně především po roce 1500, kdy k němu přibyla mohutná hranolová věž u západní stěny a dvojlodí bylo vyvedeno netradičně asymetricky. O sto let později byla přistavěna severní předsíň s oratoří, drobných úprav se kostel dočkal ještě v 18. století.

 

Stavba je dvoulodní s pětiboce zakončeným presbytářem, kterému vévodí na západní straně mohutná věž. Celkový gotický ráz podtrhují hrotitá okna, avšak bez ozdobných kružeb. Interiér se v původní podobě nedochoval, takže zde najdeme pouze historizující mobiliář z 19. století.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel Narození Panny Marie ve VelharticíchKostel Narození Panny Marie ve Velharticích