Velhartice

Velhartice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Městečko Velhartice založené pány z Velhartic na přelomu 13. a 14. století se může chlubit románským kostelem a školou ze 14. století. Jeho dominantou je ale především velhartický hrad jako ukázka unikátní středověké opevňovací techniky.

http://www.velhartice.cz/velhartice/

Památky v oblasti

Fara ve Velharticích (čp. 15)

Fara ve Velharticích (čp. 15)
Farní status Velhartic, kde stál farní kostel již ve 14. století, připomíná obdélná budova patrové barokní fary.

Historické jádro městečka Velhartice

Historické jádro městečka Velhartice
Velhartice založené na přelomu 13. a 14. století jako zázemí blízkého velhartického hradu se vyznačují poměrně složitým půdorysným uspořádáním, které poukazuje na pestrý stavební vývoj.

Hrad Velhartice

Hrad Velhartice
Staviteli velhartického hradu byli na konci 13. století páni z Velhartic. Dodnes zde můžeme obdivovat skutečně unikátní fortifikační opatření, které spočívalo v propojení dolní obranné věže s horním palácem skrze monumentální kamenný most s padacími mů ...

Kašna ve Velharticích

Kašna ve Velharticích
K zajímavým velhartickým památkám patří empírová kašna z poloviny 19. století.

Kostel Narození Panny Marie ve Velharticích

Kostel Narození Panny Marie ve Velharticích
Dominantní místo na velhartické návsi má původně románský farní kostel ze 13. století, který byl průběžně přestavován v renesančním i barokním duchu.

Kostel sv. Máří Magdalény ve Velharticích

Kostel sv. Máří Magdalény ve Velharticích
Legendami opředený hřbitovní kostel sv. Máří Magdalény se nachází nedaleko velhartického hradu. Původní gotickou podobu exteriéru doplňuje převážně historizující mobiliář.

Městské domy ve Velharticích (čp. 10, 101, 102, 117)

Městské domy ve Velharticích (čp. 10, 101, 102, 117)
Architektonický význam měšťanských domů ve Velharticích podtrhuje i ta skutečnost, že historické jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Venkovské usedlosti ve Velharticích (čp. 21, 60 původně v Běšinech, čp. 11, 52, 82)

Venkovské usedlosti ve Velharticích (čp. 21, 60 původně v Běšinech, čp. 11, 52, 82)
Vesnický charakter Velhartic dokládá několik zajímavých roubených stavení, která jsou zajímavou ukázkou pošumavské lidové architektury.

Židovský hřbitov ve Velharticích

Židovský hřbitov ve Velharticích
Jihozápadně od Velhartic se nachází židovský hřbitov, jehož několik desítek náhrobků dokládá pohřby přibližně od poloviny 19. století do roku 1934. V areálu jsou patrné pozůstatky márnice a je zde umístěn pomník židovským obětem druhé světové válk ...

Historie

Městečko Velhartice rozkládající se na úpatí stejnojmenného šlechtického sídla je v pramenech poprvé zmiňováno až k roku 1373, ovšem vše nasvědčuje tomu, že jeho původ je mnohem dřívější. Tou dobou si totiž páni z Velhartic vystavěli na táhlém ostrohu nad říčkou Ostružnou hrad a starší ves začala přerůstat v městečko. Výsadní postavení tohoto sídla již ve středověku vyplývalo z velkého vlivu jeho majitelů. Páni z Velhartic byli vysocí královští úředníci, kteří měli velmi blízko ke králi. Proslulý Bušek z Velhartic byl komorníkem a důvěrníkem Karla IV., jeho syn byl královským hofmistrem a maršálkem. V roce 1395 pak Velhartice připadly neméně vlivnému rodu, pánům z Hradce. Právě Menhart z Hradce, ačkoli jeho funkce nejvyššího pražského purkrabí vyžadovala častou přítomnost na Pražském hradě, pobýval velmi často na Velharticích, což s sebou samozřejmě neslo jisté výhody, díky nimž Velhartice vzkvétaly. Od roku 1444 tak mohli Velhartičtí svobodně kšaftovat jako měšťané královských měst. O 4 roky později byly na hradě tajně ukryty korunovační klenoty. Od poloviny 15. století až do roku 1506 drželi zdejší panství další velmi mocní páni a těmi byli Švihovští z Rýzmberka. Avšak s Půtou Švihovským z Rýzmberka v podstatě zlaté časy nadobro skončily. Zdeněk Lev z Rožmitálu sice totiž již roku 1506 vyprosil pro své městečko hned dva výroční trhy, které přinášely nemalé zisky, ovšem nepříznivá ekonomická situace i neuvážené podnikání jej přivedlo ke krachu, tudíž jeho syn Adam musel panství prodat. Aby toho nebylo málo, zachvátil Velhartice ještě roku 1511 ničivý požár. Ani noví majitelé, páni ze Žeberka, do Velhartic nepřinesly klid. Jan Viktorin ze Žeberka se navíc ani nezdráhal zpeněžit stříbrnou monstranci z farního kostela, aby poplatil své dluhy. Takové jednání pochopitelně vzbudilo u místních obrovskou nevoli. Jistě tak uvítali, když roku 1597 přišeli do  Velhartic Perglerové z Perglasu, ti se však zapojili do stavovského povstání a za to jim byly Velhartice zkonfiskovány. Těžké časy 30leté války doprovázelo rychlé střídání majitelů. Zpočátku se v držení městečka vystřídali dva významní vojenští velitelé, Baltazar Marradas a Martin de Hoeff-Huerta, kteří měli pověst především jako nesmlouvaví katoličtí radikálové. Nepříznivé období relativně skončilo až rokem 1743, kdy Velhartice zakoupil Jan Ferdinand Desfours. Ti zde ovšem již nikdy nepobývali, pouze velhartické panství připojili k Hrádku. Bývalé sídlo pánů z Velhartic tak začalo postupně chátrat.

Hlavní obživou místních bylo od středověku převážně zemědělství, které výrazně převažovalo nad řemeslem, byť i jeho zastoupení bylo, zvláště pro potřeby hradu, nezbytné. Podle zpráv z poloviny 16. století se navíc v okolí těžilo zlato, snad právě s touto aktivitou je spojen původ vsi, jejíž okolí si páni z Velhatic vyvolili ke stavbě svého sídla. Za pánů z Rožmitálu se tu těžilo dokonce i stříbro. O vyjímečném postavení Velhartic již ve 14. století svědčí existence školy a farního románského kostela. Dnes ve Velharticích převládá zemědělství a lesnictví, díky své výhodné poloze v lesnaté pošumavské krajině i díky velhartickému hradu jsou dnes především oblíbenou turistickou lokalitou.

Fotografie

VelharticeVelharticeVelharticeVelharticeVelharticeFara ve Velharticích (čp. 15)Historické jádro městečka VelharticeHrad VelharticeKašna ve VelharticíchKostel Narození Panny Marie ve VelharticíchKostel sv. Máří Magdalény ve VelharticíchMěstské domy ve Velharticích (čp. 10, 101, 102, 117)Venkovské usedlosti ve Velharticích (čp. 21, 60 původně v Běšinech, čp. 11, 52, 82)Židovský hřbitov ve Velharticích