Zámek Ujčín (čp. 1)

Ujčín - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance
historická epocha: novověk

Stručné představení

Velkoryse řešený renesanční zámek z přelomu 16. a 17. století se vypíná na návrší nad vsí Ujčín. 

Historie

Na malém návrší v objektu hospodářského dvora se v Ujčíně nachází pozůstatky původně renesančního zámečku z přelomu 16. a 17. století. Historie Ujčína se začala psát koncem 14. století, kdy se o něj dělilo několik majitelů, z nichž jen jediného známe jménem, byl to jakýsi Častoslav, místní vladyka, stejně jako další majitel panství Rudolt z Jinína. O existenci nejstaršího šlechtického sídla toho mnoho nevíme, předpokládá se, že základ dnešního zámku zřejmě položili již Obytečtí z Obytec, kteří na Ujčně sídlili v 15. století. V 16. století se titulem ujčínských pánů titulovalo hned několik šlechticů, přičemž právě na konci tohoto období, případně již na počátku 17. století, vyrostl na místě původního šlechtického sídla renesanční zámek. Za stavitele je považován Václav Hájek z Robčic, případně Václav Trněj Sedlčanský z Plechova. V průběhu 17. století se tu vystřídalo hned několik šlechticů: Jan Viktorin ze Žeberka, Měsíčkové z Výškova, Ludmila Kateřina z Vrtby či Jan Vilém Renn z Rennu. Roku 1693 pak Ujčín ztratil statut samostatného panství a byl natrvalo připojen ke kolineckému panství Fruveinů z Podolí.

Ujčínský zámeček byla dvoukřídlá budova, z níž se do dnešní doby dochovalo pouze obytné křídlo, jehož zadní stěna se arkádami otvírá směrem do dvora. Druhé křídlo, které zřejmě sloužilo od prvopočátku jako hospodářské, bylo zcela přestavěno pro potřeby hospodářského dvora, v něhož se zámek postupně po ztrátě rezidenční funkce měnil. Zajímavé jsou dochované renesanční valené klenby s hrotitými lunetami a osmiboká patrová věž (snad bývalá zámecká kaple) na jižní straně. Ve 2. polovině 20. století pak prostory využívalo JZD Kolinec, dnes je objekt v soukromých rukách a slouží k obytným a hospodářským účelům.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Zámek Ujčín (čp. 1)Zámek Ujčín (čp. 1)