Kostel Narození Panny Marie ve Strašíně

Strašín - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Velkoryse řešený strašínský poutní kostel vyrostl na základech starší románské stavby ve 30. letech 18. století. 

Historie

Strašínský poutní kostel Narození Panny Marie můžeme považovat za jednu z nejzajímavějších sakrálních staveb na Klatovsku. Na návrší, jihozápadně od obce, situovaný kostel je dominantou širokého okolí. Svou velkorysou dispozicí i řadou pověstí, kterými je opředen láká pozornost již od konce středověku. Svatostánek byl postaven v letech 1736 až 1739 na místě starší svatyně zmiňované jako farní již v roce 1369. Právě tato románská stavba se dochovala ve hmotě kostelní věže. Snad již ve 14. století sem směřovali poutníci z nejrůznějších koutů Čech, avšak skutečně významným mariánským poutním místem se Strašín stal až díky Půtovi Švihovskému z Rýzmberka. Románsko-gotickou podobu kostela však definitivně setřela významná barokní přestavba, která mu dala v podstatě dnešní podobu.

 

Kostel zasvěcený Narození Panny Marie je poměrně velkorysou barokní stavbou. Trojlodí zakončuje pravoúhlý presbytář. Objektu vévodí dvě nízké věže navazující při východní straně na boční lodi a jedna hranolová věž na západě. Východní průčelí presbytáře završuje štít a před průčelím se nachází výklenková kaple. Nároží kostela jsou zaoblená a fasádu člení pilastry. V interiéru se nachází barokní oltář a gotická socha Panny Marie z 15. století.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel Narození Panny Marie ve StrašíněKostel Narození Panny Marie ve StrašíněKostel Narození Panny Marie ve Strašíně