Kostel Nejsvětější Trojice v Srní

Srní - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Charakteristickým znakem kostela na Srní, který byl postaven počátkem 19. století, jsou stěny pobyté z větší části šindelem. 

Historie

Osada na Srní byla založena dřevorubci na počátku 18. století. Ve stráni nedaleko původního osídlení byl posléze vysvěcen první svatostánek v podobě drobné dřevěné stavby dokončené v roce 1788. Postupně se rozrůstající vsi však tento skromný kostelík nedostačoval, a tak již na počátku 19. století došlo k jeho přestavbě na větší, zděný kostel. První bohoslužby se zde konaly již v roce 1805.

 

Jedná se o jednolodní, barokní stavbu na jednoduchém půdorysu, zaklenutou valenou klenbou a doplněnou o trojboké kněžiště. Interiér je vesměs původní barokní, za pozornost stojí rokokové svícny. Výraznou dominantou kostela je hranolová věž v průčelí s velkou cibulovou bání. Zajímavé je také šindelové obložení jižní stěny kostela.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel Nejsvětější Trojice v SrníKostel Nejsvětější Trojice v SrníKostel Nejsvětější Trojice v SrníKostel Nejsvětější Trojice v SrníKostel Nejsvětější Trojice v Srní